รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งพนักงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 8 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559 )
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
และตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 24 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2558 )

 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น