กรมธุรกิจพลังงาน
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศ กรมธุรกิจพลังงาน


  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  
 
 
   
  กรมธุรกิจพลังงานขอเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น. จากห้องประชุม 9 เป็นห้องประชุม 6 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมพล็กซ์ อาคารบี การเข้าอาคารบี ต้องแลกบัตรที่มิใช่บัตรประจำตัวประชาชน ให้เตรียมที่ราชการออกให้หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่าย สามารถสอบถาม รายละเอียดได้ที่ 02-7944315 ,02-7944316  
 
 
   
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  
 
 
   
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
 
 
   

 
 

 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น